Introduktion

När du besöker vår webbplats samlas information om dig in som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och för att öka värdet av de annonser som visas på webbplatsen. Om du inte vill att information ska samlas in bör du radera dina cookies(se instruktioner) och avstå från att använda webbplatsen. Nedan har vi förklarat vilken information som samlas in, dess syfte och vilka tredje parter som har tillgång till den.

Cookies

Webbplatsen använder "cookies", som är textfiler som lagras på din dator, mobil eller liknande enhet för att känna igen, komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod, t.ex. virus.

Det är möjligt att radera eller blockera cookies. Se anvisningar: http://minecookies.org/cookiehandtering

Om du raderar eller blockerar cookies kan annonser bli mindre relevanta för dig och visas oftare. Du kan också riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt och att det finns innehåll som du inte kan komma åt.

 

Personuppgifter

Allmänt sett
Personuppgifter är all information som på något sätt kan hänföras till dig. När du använder vår webbplats samlar vi in och behandlar en rad olika typer av information. Detta sker till exempel när du får tillgång till innehåll i allmänhet, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, på annat sätt använder tjänster eller gör inköp via webbplatsen.

Vi samlar in och behandlar vanligtvis följande typer av information: ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats och vilka sidor du klickar på (intressen). I den mån du uttryckligen ger ditt samtycke och anger informationen själv, behandlar vi också: Namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsuppgifter. Detta sker vanligtvis i samband med att du skapar en inloggning eller gör ett köp.

Säkerhet
Vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och konfidentiellt sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning, inklusive personuppgiftsförordningen och dataskyddslagen.
Dina uppgifter kommer endast att användas i det syfte för vilket de samlades in och kommer att raderas när detta syfte har uppfyllts eller inte längre är relevant.
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dina uppgifter oavsiktligt eller olagligt raderas, publiceras, förloras, försämras eller kommer till obehörigas kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.

Syfte
Informationen används för att identifiera dig som användare och visa dig annonser som sannolikt är relevanta för dig, för att registrera dina köp och betalningar och för att tillhandahålla de tjänster du har begärt, t.ex. att skicka ett nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och vårt innehåll.

Lagringsperiod
Uppgifterna sparas under den period som lagen tillåter och vi raderar dem när de inte längre behövs. Perioden beror på informationens art och skälet till lagringen. Det är därför inte möjligt att ge en allmän tidsram för när information raderas.

Utlämnande av information
Uppgifter om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och eventuellt klickar på, geografisk plats, köns- och ålderssegment etc. lämnas ut till tredje part i den mån dessa uppgifter är kända. Du kan se vilka tredje parter som är inblandade i avsnittet "Cookies" ovan. Informationen används för att rikta reklam.

Dessutom använder vi ett antal tredje parter för att lagra och behandla uppgifter. Dessa behandlar uppgifterna enbart för vår räkning och får inte använda dem för egna syften.

Utlämnande av personuppgifter som namn och e-post etc. kommer endast att ske om du samtycker till det. Vi använder endast databehandlare inom EU eller i länder som kan erbjuda ett adekvat skydd för dina uppgifter.

Tillgång och klagomål
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig i ett gemensamt format (dataportabilitet). Du kan också när som helst invända mot användningen av uppgifter. Du kan också återkalla ditt samtycke till behandlingen av uppgifter om dig. Om de uppgifter som behandlas om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade eller raderade. Detta kan göras genom att kontakta: info@nordicflame.dk. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du också möjlighet att kontakta dataskyddsmyndigheten.
Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter eller om du vill att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter kan du också skicka en begäran om detta till ovanstående e-postadress.

Utgivare
Webbplatsen ägs och publiceras av:

Moster D v/Dorthe Emilie Jensen
Merkurvej 1C, st. 73.
7400 Herning

E-post: info@nordicflame.dk